Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Digitalt möte på Teams: Kallt klimat och is – En utmaning inom det maritima området

10 October, 2023 at 08:30 - 09:45

INBJUDAN TILL DIGITALT FRUKOSTMÖTE:

Ett allt större fokus riktas mot havet och dess resurser. Utmaningar för att på ett hållbart sätt utnyttja den stora potentialen är stora. Såväl ökad kunskap, tekniska lösningar, lagar och regler är områden som diskuteras flitigt. Svenskt Marintekniskt Forum och Offshore Väst är nätverk som engagerar företag och forskningsaktörer att gemensamt ta sig an framtidens maritima utmaningar.

Under hösten bjuder vi in till digitala frukostmöten med föredrag och diskussion. Vårt första möte kommer att handla om kallt klimat och is och dess utmaningar i ett bredare perspektiv.  Du är välkommen att lyssna och bidra med frågor, erfarenhet och kunskap.

DAGENS TEMA: Kallt klimat och is i maritim miljö
Sverige har lång erfarenhet av att operera i kallt klimat och är van vid hantering av is och isbrytning. Det finns många svenska företag som har bra tekniklösningar och värdefulla erfarenheter från polaroperationer. Nu bjuder satsningar framåt inom offshore på nya utmaningar och områden att hantera. Exempelvis kommer nya godsflöden att ställa nya krav på framkomlighet och inom vindkraft behövs iskunskap när vindkraftsparker ska opereras i havsmiljö där hänsyn behöver tas till kyla och is, på blad och plattformar, utplacering av fundament på havsbotten osv.

Hur kan vi på bästa sätt använda de kunskaper vi har och hur kan Sverige fortsatt ligga i framkant. Vem gör vad inom området kallt klimat? Kom och lyssna, diskutera och dela med dig av kunskap inom området.

Registrering

Details

Date:
10 October, 2023
Time:
08:30 - 09:45

Organizer

Maren

Venue

Seminar